Områdeskarta över Österbybruk

Karta över Österbybruk från tiden för brukets tillkomst. Ett flygfoto över Orangeriträdgården.

herrgardspark