Styrelsen verksamhetsåret 2024
Ordförande Anita Pettersson
Sekreterare Inger Pihl-Lundin
Kassör Carin Häll
Ledamot Birgitta Arvestål
Ledamot Kerstin Lindgren
Ledamot Eva Kolm
Ledamot Solveig Steen
Suppleant Solveig Morell
Revisor Paul Sandberg
Revisor Christer Östblom
Revisor suppleant Christer Wahlgren

orangeriet-20150812-034

Protokoll 

Konstituerande Styrelsemöte 2024

Årsmöte 2024