Kontakt

Vill ni ha kontakt med Orangeriträdgården? Klicka på länken för att skicka ett mail till föreningens kontaktperson Ingegerd Bromark!
Föreningens bankgiro 5765-7777. Medlemsavgiften är 100:- för år 2018.

orangeriet-20140905-069