Styrelsen verksamhetsåret 2022
Ordförande Anita Pettersson
Sekreterare Inger Pihl-Lundin
Kassör Kerstin Lindgren
Ledamot Birgitta Arvestål
Ledamot Eva Kolm
Ledamot Solveig Steen
Suppleant Solveig Morell
Revisor Paul Sandberg
Revisor Christer Östblom
Revisor suppleant Christer Wahlgren

orangeriet-20150812-034