Påbörjad restaurering av Orangeriträdgårdens mur 27 maj 2016